Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tài chính, MVICGroups đang cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư Bất động sản, vàng, ngoại hối,…. (trừ đầu tư cổ phiếu và trái phiếu) cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hiện, MVICGroups đang làm việc với hơn 500 khách hàng.

Tổng giá trị tư vấn dự kiến Hơn 260 tỷ đồng
Lĩnh vực tư vấn Bất động sản, tài chính ngân hàng, khai thác đất đá, trang trại
Hình thức tư vấn Tư vấn đầu tư Bất động sản