MVICGroups liên kết với các Ngân hàng trên địa bàn để hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng có nhu cầu vay vốn phục vụ đầu tư với trình tự thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh nhất và chi phí thấp nhất.

MVICGroups tư vấn và hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến đáo hạn khoản vay tại các Ngân hàng trên địa bàn, đảm bảo uy tín, nhanh gọn và tiết kiệm